Борусия Дортмунд »Исторически отрядиБорусия Дортмунд »Исторически отрядиБорусия Дортмунд Сезон 2020/2021 43 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2019/2020 45 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2018/2019 37 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2017/2018 44 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2016/2017 36 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2015/2016 37 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2014/2015 45 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2013/2014 42 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2012/2013 43 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2011/2012 35 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2010/2011 37 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2009/2010 44 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2008/2009 37 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2007/2008 38 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2006/2007 35 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2005/2006 40 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2004/2005 41 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2003/2004 38 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2002/2003 37 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2001/2002 38 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 2000/2001 40 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1999/2000 35 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1998/1999 32 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1997/1998 36 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1996/1997 34 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1995/1996 33 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1994/1995 30 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1993/1994 29 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1992/1993 29 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1991/1992 28 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1990/1991 29 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1989/1990 29 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1988/1989 22 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1987/1988 24 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1986/1987 22 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1985/1986 22 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1984/1985 24 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1983/1984 22 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1982/1983 22 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1981/1982 24 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1980/1981 25 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1979/1980 24 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1978/1979 23 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1977/1978 21 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1976/1977 23 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1975/1976 18 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1974/1975 22 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1973/1974 21 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1972/1973 22 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1971/1972 23 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1970/1971 24 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1969/1970 25 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1968/1969 23 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1967/1968 24 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1966/1967 23 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1965/1966 22 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1964/1965 21 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1963/1964 20 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1962/1963 19 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1961/1962 20 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1960/1961 20 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1959/1960 25 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1958/1959 23 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1957/1958 19 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1956/1957 21 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1955/1956 20 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1954/1955 20 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1953/1954 18 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1952/1953 22 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1951/1952 20 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1950/1951 22 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1949/1950 21 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1948/1949 19 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1947/1948 18 Играчи / Треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1946/1947 8 играчи / треньори
Борусия Дортмунд Сезон 1945/1946 7 играчи / треньори
BV Борусия 1909 Дортмунд Сезон 1944/1945 5 играчи / треньори
BV Борусия 1909 Дортмунд Сезон 1943/1944 6 играчи / треньори
BV Борусия 1909 Дортмунд Сезон 1942/1943 5 играчи / треньори
BV Борусия 1909 Дортмунд Сезон 1941/1942 5 играчи / треньори
BV Борусия 1909 Дортмунд Сезон 1940/1941 5 играчи / треньори
BV Борусия 1909 Дортмунд Сезон 1939/1940 16 играчи / треньори
BV Борусия 1909 Дортмунд Сезон 1938/1939 17 Играчи / Треньори
BV Борусия 1909 Дортмунд Сезон 1937/1938 19 Играчи / Треньори
BV Борусия 1909 Дортмунд Сезон 1936/1937 15 играчи / треньори
BV Борусия 1909 Дортмунд Сезон 1935/1936 9 Играчи / Треньори
BV Борусия 1909 Дортмунд Сезон 1934/1935 5 играчи / треньори
BV Борусия 1909 Дортмунд Сезон 1933/1934 2 играчи / треньори