Купата на Америка »Шампиони

Купата на Америка »ШампиониГодина Победител Страна
2019 г. Бразилия Бразилия Бразилия Бразилия
2016 г. чили чили чили чили
2015 г. чили чили чили чили
2011 г. Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай
2007 г. Бразилия Бразилия Бразилия Бразилия
2004 г. Бразилия Бразилия Бразилия Бразилия
2001 г. Колумбия Колумбия Колумбия Колумбия
1999 г. Бразилия Бразилия Бразилия Бразилия
1997 г. Бразилия Бразилия Бразилия Бразилия
деветнадесет и деветдесет и пет Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай
1993 г. Аржентина Аржентина Аржентина Аржентина
1991 г. Аржентина Аржентина Аржентина Аржентина
1989 г. Бразилия Бразилия Бразилия Бразилия
1987 г. Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай
1983 г. Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай
1979 г. Парагвай Парагвай Парагвай Парагвай
1975 г. Перу Перу Перу Перу
1967 г. Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай
1963 г. Боливия Боливия Боливия Боливия
1959 г. Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай
1959 г. Аржентина Аржентина Аржентина Аржентина
1957 г. Аржентина Аржентина Аржентина Аржентина
1956 г. Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай
1955 г. Аржентина Аржентина Аржентина Аржентина
1953 г. Парагвай Парагвай Парагвай Парагвай
1949 г. Бразилия Бразилия Бразилия Бразилия
1947 г. Аржентина Аржентина Аржентина Аржентина
1946 г. Аржентина Аржентина Аржентина Аржентина
1945 г. Аржентина Аржентина Аржентина Аржентина
1942 г. Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай
1941 г. Аржентина Аржентина Аржентина Аржентина
1939 г. Перу Перу Перу Перу
1937 г. Аржентина Аржентина Аржентина Аржентина
1935 г. Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай
1929 г. Аржентина Аржентина Аржентина Аржентина
1927 г. Аржентина Аржентина Аржентина Аржентина
1926 г. Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай
1925 г. Аржентина Аржентина Аржентина Аржентина
1924 г. Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай
1923 г. Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай
1922 г. Бразилия Бразилия Бразилия Бразилия
1921 г. Аржентина Аржентина Аржентина Аржентина
1920 г. Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай
1919 г. Бразилия Бразилия Бразилия Бразилия
1917 г. Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай
1916 г. Уругвай Уругвай Уругвай Уругвай