Финландия »Исторически отряди

Национален отбор на Финландия »Исторически отбориФинландия WC Квалификации Европа 1937/1938 21 играчи / треньори
Финландия WC Квалификации Европа 1949/1950 16 играчи / треньори
Финландия WC Квалификации Европа 1953/1954 21 играчи / треньори
Финландия WC Квалификации Европа 1956/1957 22 Играчи / Треньори
Финландия WC Квалификации Европа 1960/1961 24 играчи / треньори
Финландия WC Квалификации Европа 1964/1965 26 Играчи / Треньори
Финландия WC Квалификации Европа 1968/1969 31 Играчи / Треньори
Финландия WC Квалификации Европа 1972/1973 25 играчи / треньори
Финландия WC Квалификации Европа 1976/1977 21 играчи / треньори
Финландия WC Квалификации Европа 1980/1981 36 Играчи / Треньори
Финландия WC Квалификации Европа 1984/1985 20 играчи / треньори
Финландия WC Квалификации Европа 1988/1989 23 Играчи / Треньори
Финландия WC Квалификации Европа 1992/1993 35 играчи / треньори
Финландия WC Квалификации Европа 1996/1997 32 Играчи / Треньори
Финландия WC Квалификации Европа 2000/2001 32 Играчи / Треньори
Финландия WC Квалификации Европа 2004/2005 31 Играчи / Треньори
Финландия WC Квалификации Европа 2008/2009 34 Играчи / Треньори
Финландия WC Квалификации Европа 2012/2013 39 Играчи / Треньори
Финландия WC Квалификации Европа 2016/2017 44 Играчи / Треньори
Финландия Олимпийски игри 1912 15 играчи / треньори
Финландия Олимпийски игри 1936 12 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1911 11 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1912 11 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1914 11 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1919 14 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1920 15 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1921 22 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1922 19 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1923 25 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1924 21 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1925 23 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1926 23 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1927 19 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1928 20 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1929 26 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1930 27 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1931 20 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1932 19 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1933 16 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1934 20 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1935 23 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1936 20 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1937 22 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1938 25 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1939 26 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1940 16 играчи / треньори
Финландия Приятелски 1941 12 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1943 16 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1945 17 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1946 22 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1947 26 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1948 24 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1949 18 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1950 16 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1951 16 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1952 25 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1953 20 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1954 25 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1955 35 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1956 29 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1957 24 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1958 19 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1959 22 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1960 20 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1961 19 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1962 22 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1963 22 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1964 22 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1965 19 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1966 24 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1967 20 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1968 23 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1969 23 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1970 17 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1971 22 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1972 21 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1973 16 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1974 19 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1975 14 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1976 24 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1977 26 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1978 22 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1979 33 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1980 43 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1981 22 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1982 27 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1983 23 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1984 28 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1985 27 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1986 33 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1987 23 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1988 37 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1989 36 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1990 36 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1991 16 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1992 37 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1993 26 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1994 38 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1995 37 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1996 41 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1997 30 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 1998 27 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 1999 37 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2000 46 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2001 41 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2002 42 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2003 47 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2004 54 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2005 51 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2006 44 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2007 21 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 2008 37 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2009 43 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2010 42 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2011 36 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2012 43 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2013 53 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2014 44 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2015 43 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2016 53 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2017 46 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2018 45 Играчи / Треньори
Финландия Приятелски срещи 2019 21 играчи / треньори
Финландия Приятелски срещи 2020 33 Играчи / Треньори
Финландия Квалификации за ЕВРО 1966/1967 20 играчи / треньори
Финландия Квалификации за ЕВРО 1970/1971 29 Играчи / Треньори
Финландия Квалификации за ЕВРО 1974/1975 28 Играчи / Треньори
Финландия Квалификации за ЕВРО 1978/1979 30 играчи / треньори
Финландия Квалификации за ЕВРО 1982/1983 28 Играчи / Треньори
Финландия Квалификации за ЕВРО 1986/1987 21 играчи / треньори
Финландия Квалификации за ЕВРО 1990/1991 22 Играчи / Треньори
Финландия Квалификации за ЕВРО 1994/1995 35 играчи / треньори
Финландия Квалификации за ЕВРО 1998/1999 32 Играчи / Треньори
Финландия Квалификации за ЕВРО 2002/2003 27 Играчи / Треньори
Финландия Квалификации за ЕВРО 2006/2007 35 играчи / треньори
Финландия Квалификации за ЕВРО 2010/2011 41 Играчи / Треньори
Финландия Квалификации за ЕВРО 2014/2015 38 Играчи / Треньори
Финландия Квалификации за ЕВРО 2019/2020 33 Играчи / Треньори
Финландия Лига на нациите B 2020/2021 35 играчи / треньори
Финландия Лига на нациите C 2018/2019 29 Играчи / Треньори