Грузия »Исторически отряди

Национален отбор на Грузия »Исторически отбориДжорджия WC Квалификации Европа 1996/1997 30 играчи / треньори
Джорджия WC Квалификации Европа 2000/2001 29 Играчи / Треньори
Джорджия WC Квалификации Европа 2004/2005 40 играчи / треньори
Джорджия WC Квалификации Европа 2008/2009 38 Играчи / Треньори
Джорджия WC Квалификации Европа 2012/2013 45 Играчи / Треньори
Джорджия WC Квалификации Европа 2016/2017 47 Играчи / Треньори
Джорджия WC Квалификации Европа 2021/2022 1 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 1990 16 играчи / треньори
Джорджия Приятелски срещи 1991 14 играчи / треньори
Джорджия Приятелски срещи 1992 25 играчи / треньори
Джорджия Приятелски срещи 1993 15 играчи / треньори
Джорджия Приятелски срещи 1994 31 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 1996 38 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 1997 19 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 1998 51 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 1999 15 играчи / треньори
Джорджия Приятелски срещи 2000 35 играчи / треньори
Джорджия Приятелски срещи 2001 42 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 2002 29 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 2003 19 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 2004 40 играчи / треньори
Джорджия Приятелски срещи 2005 30 играчи / треньори
Джорджия Приятелски срещи 2006 46 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 2007 41 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 2008 47 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 2009 31 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 2010 35 играчи / треньори
Джорджия Приятелски срещи 2011 33 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 2012 31 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 2013 37 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 2014 29 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 2015 34 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 2016 30 играчи / треньори
Джорджия Приятелски срещи 2017 47 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 2018 39 Играчи / Треньори
Джорджия Приятелски срещи 2019 35 играчи / треньори
Джорджия Квалификации за ЕВРО 1994/1995 31 Играчи / Треньори
Джорджия Квалификации за ЕВРО 1998/1999 41 Играчи / Треньори
Джорджия Квалификации за ЕВРО 2002/2003 39 Играчи / Треньори
Джорджия Квалификации за ЕВРО 2006/2007 43 Играчи / Треньори
Джорджия Квалификации за ЕВРО 2010/2011 40 играчи / треньори
Джорджия Квалификации за ЕВРО 2014/2015 55 Играчи / Треньори
Джорджия EURO Квалификации 2019/2020 46 Играчи / Треньори
Джорджия Лига на нациите C 2020/2021 36 Играчи / Треньори
Джорджия Лига на нациите D 2018/2019 34 Играчи / Треньори