Германия »Исторически резултати

Национален отбор на Германия »Исторически резултатиЕкип Сезон М. IN д L цели
Германия 2020 г. 8 3 4 1 14:16
Германия 2019 г. 10 7 две 1 33:10
Германия 2018 г. 13 4 3 6 14:17
Германия 2017 г. петнадесет единадесет 4 0 43:12
Германия 2016 г. 16. 10 3 3 34:10
Германия 2015 г. 9 5 1 3 20:11
Германия 2014 г. 17 единадесет 4 две 37:15
Германия 2013 12 9 две 1 35:15
Германия 2012 г. 14. 8 две 4 32:22
Германия 2011 г. 13 9 3 1 36:17
Германия 2010 г. 17 12 две 3 40:10
Германия 2009 г. единадесет 7 3 1 26: 7
Германия 2008 г. 16. единадесет две 3 36:16
Германия 2007 г. 12 8 две две 24: 9
Германия 2006 г. 18. 13 3 две 55:15
Германия 2005 г. петнадесет 7 5 3 32:24
Германия 2004 г. 16. 9 3 4 35:17
Германия 2003 г. единадесет 5 3 3 15:11
Германия 2002 г. 18. единадесет 3 4 46:17
Германия 2001 г. единадесет 6 3 две 23:15
Германия 2000 г. 12 5 3 4 23:16
Германия 1999 г. 13 7 две 4 23:15
Германия 1998 г. 17 10 4 3 32:14
Германия 1997 г. 9 7 две 0 21: 7
Германия деветнадесет и деветдесет и шест 16. 10 5 1 33: 9
Германия деветнадесет и деветдесет и пет 12 8 3 1 26:10
Германия 1994 г. петнадесет единадесет две две 28:13
Германия 1993 г. единадесет 7 3 1 28:12
Германия 1992 г. 14. 5 5 4 18:17
Германия 1991 г. 7 6 0 1 13: 3
Германия 1990 г. петнадесет 10 4 1 32:14
Германия 1989 г. 6 3 3 0 12: 5
Германия 1988 г. единадесет 6 4 1 15: 5
Германия 1987 г. 9 4 4 1 10: 5
Германия 1986 г. петнадесет 8 4 3 22:16
Германия 1985 г. единадесет 4 две 5 21:15
Германия 1984 г. единадесет 7 1 3 15:11
Германия 1983 г. 10 6 две две 20: 8
Германия 1982 г. петнадесет 7 4 4 24:18
Германия 1981 г. единадесет 8 0 3 35:10
Германия 1980 г. единадесет 9 две 0 29: 9
Германия 1979 г. 9 7 две 0 20: 5
Германия 1978 г. 13 5 5 3 21:14
Германия 1977 г. единадесет 7 3 1 23: 9
Германия 1976 г. 7 5 две 0 21: 5
Германия 1975 г. 7 3 3 1 11: 5
Германия 1974 г. петнадесет единадесет две две 27: 9
Германия 1973 г. 10 6 1 3 18: 8
Германия 1972 г. 7 6 1 0 19: 4
Германия 1971 г. 9 7 1 1 24: 4
Германия 1970 г. 14. 9 две 3 28:19
Германия 1969 г. 7 4 3 0 20: 5
Германия 1968 г. единадесет 5 5 1 14: 8
Германия 1967 г. 8 5 1 две 20: 5
Германия 1966 г. 14. единадесет 1 две 33: 9
Германия 1965 г. 8 5 1 две 19: 6
Германия 1964 г. 5 1 две две 10:10
Германия 1963 г. 4 две 0 две 9: 5
Германия 1962 г. 8 5 две 1 17: 7
Германия 1961 г. 6 5 0 1 13: 6
Германия 1960 г. 7 5 0 две 17: 8
Германия 1959 г. 6 две две две 18: 9
Германия 1958 г. 14. 5 5 4 27:24
Германия 1957 г. 5 4 0 1 8: 6
Германия 1956 г. 8 две 1 5 13:17
Германия 1955 г. 6 две 0 4 9:11
Германия 1954 г. 12 8 0 4 38:26
Германия 1953 г. 4 две две 0 9: 2
Германия 1952 г. 6 4 1 1 17: 8
Германия 1951 г. 6 4 0 две 14: 8
Германия 1950 г. 1 1 0 0 1: 0
Германия 1942 г. 10 7 1 две 36:15
Германия 1941 г. 9 6 1 две 34:11
Германия 1940 г. 10 5 две 3 38:17
Германия 1939 г. петнадесет 9 две 4 39:25
Германия 1938 г. 9 3 4 две 19:17
Германия 1937 г. единадесет 10 1 0 36: 6
Германия 1936 г. единадесет 5 две 4 30:20
Германия 1935 г. 17 13 1 3 48:19
Германия 1934 г. 8 7 0 1 33:14
Германия 1933 г. 6 3 две 1 17: 9
Германия 1932 г. 5 3 0 две 11: 8
Германия 1931 г. 7 1 3 3 7:17
Германия 1930 г. 6 две две две 17:15
Германия 1929 г. 5 4 1 0 17: 3
Германия 1928 г. 6 4 0 две 12: 9
Германия 1927 г. 3 1 1 1 9: 7
Германия 1926 г. 4 две 1 1 12:10
Германия 1925 г. 4 две 0 две 10: 6
Германия 1924 г. 7 3 1 3 10:13
Германия 1923 г. 6 две 1 3 6: 8
Германия 1922 г. 3 1 две 0 4: 2
Германия 1921 г. 3 0 две 1 6: 9
Германия 1920 г. 3 1 0 две 4: 7
Германия 1914 г. 1 0 1 0 4: 4
Германия 1913 г. 4 0 0 4 4:15
Германия 1912 г. 8 две две 4 32:24
Германия 1911 7 две 1 4 16:17
Германия 1910 4 1 0 3 6:11
Германия 1909 г. 3 1 1 1 4:12
Германия 1908 г. 3 0 0 3 6:13
969 562 199 208 2175: 1143