LDU Quito »Исторически резултати

LDU Quito »Исторически резултатиLDU Кито Сезон 2020/2021 50 мача
LDU Кито Сезон 2019/2020 40 мача
LDU Кито Сезон 2018/2019 54 мача
LDU Кито Сезон 2017/2018 53 мача
LDU Кито Сезон 2016/2017 48 мача
LDU Кито Сезон 2015/2016 56 мача
LDU Кито Сезон 2014/2015 46 мача
LDU Кито Сезон 2013/2014 39 мача
LDU Кито Сезон 2012/2013 50 мача
LDU Кито Сезон 2011/2012 56 мача
LDU Кито Сезон 2010/2011 64 мача
LDU Кито Сезон 2009/2010 55 мача
LDU Кито Сезон 2008/2009 56 мача
LDU Кито Сезон 2007/2008 60 мача
LDU Кито Сезон 2006/2007 29 мача
LDU Кито Сезон 2005/2006 13 мача
LDU Кито Сезон 2004/2005 18 мача
LDU Кито Сезон 2003/2004 12 мача
LDU Кито Сезон 1999/2000 6 мача
LDU Кито Сезон 1998/1999 12 мача
LDU Кито Сезон 1990/1991 8 мача
LDU Кито Сезон 1982/1983 4 мача
LDU Кито Сезон 1981/1982 2 мача
LDU Кито Сезон 1978/1979 4 мача
LDU Кито Сезон 1977/1978 2 мача
LDU Кито Сезон 1975/1976 11 мача
LDU Кито Сезон 1974/1975 10 мача
LDU Кито Сезон 1969/1970 10 мача