Нотингам Форест »Исторически резултати

Нотингам Форест »Исторически резултатиНотингам Форест Сезон 2020/2021 56 мача
Нотингам Форест Сезон 2019/2020 50 мача
Нотингам Форест Сезон 2018/2019 58 мача
Нотингам Форест Сезон 2017/2018 52 мача
Нотингам Форест Сезон 2016/2017 50 мача
Нотингам Форест Сезон 2015/2016 49 мача
Нотингам Форест Сезон 2014/2015 50 мача
Нотингам Форест Сезон 2013/2014 53 мача
Нотингам Форест Сезон 2012/2013 49 мача
Нотингам Форест Сезон 2011/2012 51 мача
Нотингам Форест Сезон 2010/2011 51 мача
Нотингам Форест Сезон 2009/2010 53 мача
Нотингам Форест Сезон 2008/2009 51 мача
Нотингам Форест Сезон 2007/2008 51 мача
Нотингам Форест Сезон 2006/2007 54 мача
Нотингам Форест Сезон 2005/2006 50 мача
Нотингам Форест Сезон 2004/2005 54 мача
Нотингам Форест Сезон 2003/2004 51 мача
Нотингам Форест Сезон 2002/2003 49 мача
Нотингам Форест Сезон 2001/2002 50 мача
Нотингам Форест Сезон 2000/2001 49 мача
Нотингам Форест Сезон 1999/2000 54 мача
Нотингам Форест Сезон 1998/1999 43 мача
Нотингам Форест Сезон 1997/1998 51 мача
Нотингам Форест Сезон 1996/1997 44 мача
Нотингам Форест Сезон 1995/1996 55 мача
Нотингам Форест Сезон 1994/1995 48 мача
Нотингам Форест Сезон 1993/1994 55 мача
Нотингам Форест Сезон 1992/1993 51 мача
Нотингам Форест Сезон 1991/1992 56 мача
Нотингам Форест Сезон 1990/1991 52 мача
Нотингам Форест Сезон 1989/1990 49 мача
Нотингам Форест Сезон 1988/1989 53 мача
Нотингам Форест Сезон 1987/1988 48 мача
Нотингам Форест Сезон 1986/1987 49 мача
Нотингам Форест Сезон 1985/1986 48 мача
Нотингам Форест Сезон 1984/1985 52 мача
Нотингам Форест Сезон 1983/1984 55 мача
Нотингам Форест Сезон 1982/1983 48 мача
Нотингам Форест Сезон 1981/1982 48 мача
Нотингам Форест Сезон 1980/1981 57 мача
Нотингам Форест Сезон 1979/1980 65 мача
Нотингам Форест Сезон 1978/1979 63 мача
Нотингам Форест Сезон 1977/1978 56 мача
Нотингам Форест Сезон 1976/1977 49 мача
Нотингам Форест Сезон 1975/1976 48 мача
Нотингам Форест Сезон 1974/1975 50 мача
Нотингам Форест Сезон 1973/1974 49 мача
Нотингам Форест Сезон 1972/1973 46 мача
Нотингам Форест Сезон 1971/1972 46 мача
Нотингам Форест Сезон 1970/1971 50 мача
Нотингам Форест Сезон 1969/1970 47 мача
Нотингам Форест Сезон 1968/1969 44 мача
Нотингам Форест Сезон 1967/1968 50 мача
Нотингам Форест Сезон 1966/1967 51 мача
Нотингам Форест Сезон 1965/1966 44 мача
Нотингам Форест Сезон 1964/1965 45 мача
Нотингам Форест Сезон 1963/1964 44 мача
Нотингам Форест Сезон 1962/1963 49 мача
Нотингам Форест Сезон 1961/1962 49 мача
Нотингам Форест Сезон 1960/1961 46 мача
Нотингам Форест Сезон 1959/1960 45 мача
Нотингам Форест Сезон 1958/1959 51 мача
Нотингам Форест Сезон 1957/1958 45 мача
Нотингам Форест Сезон 1956/1957 47 мача
Нотингам Форест Сезон 1955/1956 43 мача
Нотингам Форест Сезон 1954/1955 48 мача
Нотингам Форест Сезон 1953/1954 43 мача
Нотингам Форест Сезон 1952/1953 44 мача
Нотингам Форест Сезон 1951/1952 44 мача
Нотингам Форест Сезон 1950/1951 2 мача
Нотингам Форест Сезон 1949/1950 2 мача
Нотингам Форест Сезон 1948/1949 44 мача
Нотингам Форест Сезон 1947/1948 43 мача
Нотингам Форест Сезон 1946/1947 46 мача
Нотингам Форест Сезон 1945/1946 3 мача
Нотингам Форест Сезон 1938/1939 47 мача
Нотингам Форест Сезон 1937/1938 44 мача
Нотингам Форест Сезон 1936/1937 43 мача
Нотингам Форест Сезон 1935/1936 44 мача
Нотингам Форест Сезон 1934/1935 47 мача
Нотингам Форест Сезон 1933/1934 45 мача
Нотингам Форест Сезон 1932/1933 44 мача
Нотингам Форест Сезон 1931/1932 43 мача
Нотингам Форест Сезон 1930/1931 43 мача
Нотингам Форест Сезон 1929/1930 48 мача
Нотингам Форест Сезон 1928/1929 43 мача
Нотингам Форест Сезон 1927/1928 47 мача
Нотингам Форест Сезон 1926/1927 44 мача
Нотингам Форест Сезон 1925/1926 48 мача
Нотингам Форест Сезон 1924/1925 44 мача
Нотингам Форест Сезон 1923/1924 43 мача
Нотингам Форест Сезон 1922/1923 46 мача
Нотингам Форест Сезон 1921/1922 46 мача
Нотингам Форест Сезон 1920/1921 44 мача
Нотингам Форест Сезон 1919/1920 43 мача
Нотингам Форест Сезон 1914/1915 39 мача
Нотингам Форест Сезон 1913/1914 40 мача
Нотингам Форест Сезон 1912/1913 40 мача
Нотингам Форест Сезон 1911/1912 39 мача
Нотингам Форест Сезон 1910/1911 39 мача
Нотингам Форест Сезон 1909/1910 42 мача
Нотингам Форест Сезон 1908/1909 42 мача
Нотингам Форест Сезон 1907/1908 39 мача
Нотингам Форест Сезон 1906/1907 40 мача
Нотингам Форест Сезон 1905/1906 42 мача
Нотингам Форест Сезон 1904/1905 36 мача
Нотингам Форест Сезон 1903/1904 37 мача
Нотингам Форест Сезон 1902/1903 38 мача
Нотингам Форест Сезон 1901/1902 38 мача
Нотингам Форест Сезон 1900/1901 37 мача
Нотингам Форест Сезон 1899/1900 40 мача
Нотингам Форест Сезон 1898/1899 37 мача
Нотингам Форест Сезон 1897/1898 36 мача
Нотингам Форест Сезон 1896/1897 33 мача
Нотингам Форест Сезон 1895/1896 31 мача
Нотингам Форест Сезон 1894/1895 33 мача
Нотингам Форест Сезон 1893/1894 34 мача
Нотингам Форест Сезон 1892/1893 31 мача
Нотингам Форест Сезон 1891/1892 3 мача
Нотингам Форест Сезон 1890/1891 4 мача
Нотингам Форест Сезон 1888/1889 3 мача
Нотингам Форест Сезон 1887/1888 1 Съвпадения
Нотингам Форест Сезон 1884/1885 2 мача
Нотингам Форест Сезон 1879/1880 1 Съвпадения
Нотингам Форест Сезон 1878/1879 2 мача