Полша »Исторически отряди

Полски национален отбор »Исторически отбориПолша Мондиал 1938 Франция 23 Играчи / Треньори
Полша Световно първенство 1974 Германия 23 Играчи / Треньори
Полша Мондиал 1978 Аржентина 23 Играчи / Треньори
Полша Световно първенство 1982 г. Испания 23 Играчи / Треньори
Полша Мондиал 1986 Мексико 23 Играчи / Треньори
Полша Световно първенство 2002 Япония / Южна Корея 24 играчи / треньори
Полша Световно първенство 2006 Германия 25 играчи / треньори
Полша Мондиал 2018 Русия 24 играчи / треньори
Полша WC Квалификации Европа 1933/1934 11 играчи / треньори
Полша WC Квалификации Европа 1937/1938 13 играчи / треньори
Полша WC Квалификации Европа 1956/1957 21 играчи / треньори
Полша WC Квалификации Европа 1960/1961 15 играчи / треньори
Полша WC Квалификации Европа 1964/1965 21 играчи / треньори
Полша WC Квалификации Европа 1968/1969 27 Играчи / Треньори
Полша WC Квалификации Европа 1972/1973 20 играчи / треньори
Полша WC Квалификации Европа 1976/1977 24 играчи / треньори
Полша WC Квалификации Европа 1980/1981 28 Играчи / Треньори
Полша WC Квалификации Европа 1984/1985 24 играчи / треньори
Полша WC Квалификации Европа 1988/1989 29 Играчи / Треньори
Полша WC Квалификации Европа 1992/1993 36 Играчи / Треньори
Полша WC Квалификации Европа 1996/1997 39 Играчи / Треньори
Полша WC Квалификации Европа 2000/2001 24 играчи / треньори
Полша WC Квалификации Европа 2004/2005 36 Играчи / Треньори
Полша WC Квалификации Европа 2008/2009 45 Играчи / Треньори
Полша WC Квалификации Европа 2012/2013 52 Играчи / Треньори
Полша WC Квалификации Европа 2016/2017 39 Играчи / Треньори
Полша Олимпийски игри 1924 12 играчи / треньори
Полша Олимпийски игри 1936 18 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1921 11 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1922 25 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1923 26 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1924 32 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1925 28 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1926 35 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1927 12 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1928 29 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1930 21 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1931 29 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1932 31 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1933 20 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1934 36 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1935 33 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1936 29 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1937 33 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1938 27 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1939 22 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1947 28 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1948 26 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1949 29 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1950 29 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1951 13 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1952 30 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1953 22 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1954 20 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1955 18 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1956 26 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1957 21 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1958 28 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1959 21 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1960 23 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1961 20 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1962 33 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1963 22 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1964 23 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1965 15 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1966 39 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1967 14 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1968 30 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1969 22 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1970 33 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1971 14 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1972 19 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1973 30 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1974 44 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1975 24 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1976 30 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1977 36 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1978 37 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1979 30 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1980 40 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1981 48 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1982 15 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1983 22 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1984 35 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1985 38 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1986 35 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1987 38 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1988 34 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1989 32 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1990 35 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 1991 49 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1992 48 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1993 36 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1994 44 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1995 19 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1996 44 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1997 48 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1998 55 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 1999 45 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2000 42 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2001 33 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2002 59 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2003 59 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2004 58 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2005 50 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 2006 52 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2007 51 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2008 67 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2009 54 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2010 58 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2011 58 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2012 56 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2013 59 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2014 60 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 2015 36 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2016 38 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2017 30 играчи / треньори
Полша Приятелски срещи 2018 48 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2020 33 Играчи / Треньори
Полша Приятелски срещи 2021 1 Играчи / Треньори
Полша ЕВРО 2008 Австрия / Швейцария 25 играчи / треньори
Полша ЕВРО 2012 Полша / Украйна 26 Играчи / Треньори
Полша ЕВРО 2016 във Франция 26 Играчи / Треньори
Полша ЕВРО 2020 1 Играчи / Треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 1958/1959 15 играчи / треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 1962/1963 16 играчи / треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 1966/1967 30 играчи / треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 1970/1971 33 Играчи / Треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 1974/1975 23 Играчи / Треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 1978/1979 26 Играчи / Треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 1982/1983 27 Играчи / Треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 1986/1987 38 Играчи / Треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 1990/1991 26 Играчи / Треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 1994/1995 38 Играчи / Треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 1998/1999 26 Играчи / Треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 2002/2003 48 Играчи / Треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 2006/2007 41 Играчи / Треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 2014/2015 46 Играчи / Треньори
Полша Квалификации за ЕВРО 2019/2020 45 Играчи / Треньори
Полша Лига на нациите А 2018/2019 36 Играчи / Треньори
Полша Лига на нациите А 2020/2021 35 играчи / треньори