Румъния »Исторически отряди

Национален отбор на Румъния »Исторически отбориРумъния Мондиал 1930 Уругвай 22 Играчи / Треньори
Румъния Мондиал 1934 Италия 24 играчи / треньори
Румъния Мондиал 1938 Франция 23 Играчи / Треньори
Румъния Световно първенство 1970 Мексико 23 Играчи / Треньори
Румъния Световно първенство 1990 Италия 23 Играчи / Треньори
Румъния Световно първенство 1994 САЩ 23 Играчи / Треньори
Румъния Мондиал 1998 Франция 23 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 1933/1934 17 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 1953/1954 24 играчи / треньори
Румъния WC Квалификации Европа 1956/1957 21 играчи / треньори
Румъния WC Квалификации Европа 1964/1965 27 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 1968/1969 27 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 1972/1973 29 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 1976/1977 19 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 1980/1981 32 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 1984/1985 26 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 1988/1989 23 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 1992/1993 39 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 1996/1997 33 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 2000/2001 36 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 2004/2005 55 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 2008/2009 54 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 2012/2013 43 Играчи / Треньори
Румъния WC Квалификации Европа 2016/2017 52 Играчи / Треньори
Румъния Плейоф за квалификациите за WC 2001 18 Играчи / Треньори
Румъния Квалификации за WC плейофи 2013 30 играчи / треньори
Румъния Олимпийски игри 1924 12 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1922 19 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1923 34 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1924 24 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1925 23 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1926 25 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1927 19 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1928 19 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1929 29 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1930 20 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1931 26 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1932 22 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1933 15 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1934 22 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1935 38 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1936 19 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1937 27 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1938 26 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1939 23 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1940 26 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски 1941 18 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1942 19 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1943 14 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1945 14 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1946 16 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1947 33 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1948 32 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1949 28 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1950 23 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1951 14 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1952 23 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1954 19 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1955 25 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1956 30 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1957 13 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1958 21 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1959 14 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1961 18 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1962 27 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1963 21 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1964 16 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1966 29 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1967 48 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1968 25 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1969 22 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1970 22 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1971 13 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1972 43 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1973 16 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1974 27 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1975 25 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1976 33 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1977 23 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1978 37 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1979 38 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1980 32 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1981 27 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1982 30 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1983 37 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1984 38 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1985 24 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1986 43 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1987 36 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1988 31 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1989 22 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1990 33 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1991 36 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1992 36 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1993 31 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1994 47 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1995 21 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 1996 36 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1997 17 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1998 37 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 1999 36 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2000 59 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2001 37 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2002 38 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2003 45 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2004 48 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2005 43 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2006 41 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2007 29 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2008 41 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2009 40 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 2010 41 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2011 62 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2012 41 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2013 42 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2014 45 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2015 40 играчи / треньори
Румъния Приятелски срещи 2016 46 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2017 39 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2018 34 Играчи / Треньори
Румъния Приятелски срещи 2020 29 Играчи / Треньори
Румъния ЕВРО 1984 Франция 21 играчи / треньори
Румъния ЕВРО 1996 Англия 23 Играчи / Треньори
Румъния ЕВРО 2000 Холандия / Белгия 23 Играчи / Треньори
Румъния ЕВРО 2008 Австрия / Швейцария 24 играчи / треньори
Румъния ЕВРО 2016 във Франция 26 Играчи / Треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 1958/1959 24 играчи / треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 1962/1963 21 играчи / треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 1966/1967 28 Играчи / Треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 1970/1971 23 Играчи / Треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 1974/1975 25 играчи / треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 1978/1979 42 Играчи / Треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 1982/1983 27 Играчи / Треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 1986/1987 21 играчи / треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 1990/1991 28 Играчи / Треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 1994/1995 26 Играчи / Треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 1998/1999 28 Играчи / Треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 2002/2003 34 Играчи / Треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 2006/2007 47 Играчи / Треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 2010/2011 56 Играчи / Треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 2014/2015 47 Играчи / Треньори
Румъния Квалификации за ЕВРО 2019/2020 51 Играчи / Треньори
Румъния Лига на нациите B 2020/2021 43 Играчи / Треньори
Румъния Лига на нациите C 2018/2019 36 Играчи / Треньори