Шотландия »Исторически отряди

Шотландски национален отбор »Исторически отбориШотландия Мондиал 1954 Швейцария 23 Играчи / Треньори
Шотландия Световно първенство 1958 г. Швеция 23 Играчи / Треньори
Шотландия Световно първенство 1974 Германия 23 Играчи / Треньори
Шотландия Мондиал 1978 Аржентина 23 Играчи / Треньори
Шотландия Световно първенство 1982 г. Испания 23 Играчи / Треньори
Шотландия Мондиал 1986 Мексико 23 Играчи / Треньори
Шотландия Световно първенство 1990 Италия 23 Играчи / Треньори
Шотландия Мондиал 1998 Франция 23 Играчи / Треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 1949/1950 18 Играчи / Треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 1953/1954 21 играчи / треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 1956/1957 17 Играчи / Треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 1960/1961 24 играчи / треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 1964/1965 34 Играчи / Треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 1968/1969 28 играчи / треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 1972/1973 30 играчи / треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 1976/1977 22 Играчи / Треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 1980/1981 23 Играчи / Треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 1984/1985 23 Играчи / Треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 1988/1989 28 играчи / треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 1992/1993 37 Играчи / Треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 1996/1997 30 играчи / треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 2000/2001 32 играчи / треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 2004/2005 40 играчи / треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 2008/2009 34 Играчи / Треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 2012/2013 53 Играчи / Треньори
Шотландия WC Квалификации Европа 2016/2017 45 Играчи / Треньори
Шотландия Квалификации за WC Плейофи 1985г 17 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1872 11 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1873 11 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1874 11 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1875 11 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1876 15 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1877 13 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1878 23 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1879 13 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1880 22 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1881 12 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1882 18 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1883 12 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1884 26 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1885 24 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1886 33 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1887 25 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1888 33 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1889 32 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1890 32 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1891 33 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1892 33 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1893 24 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1894 30 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1895 23 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1896 26 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1897 30 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1898 28 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1899 16 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1900 23 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1901 19 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1902 19 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1903 20 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1904 26 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1905 25 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1906 25 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1907 24 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1908 22 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1909 24 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1910 19 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1911 18 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1912 19 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1913 21 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1914 18 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1920 20 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1921 19 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1922 23 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1923 18 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1924 25 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1925 21 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1926 19 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1927 21 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1928 24 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1929 27 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1930 29 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1931 34 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1932 30 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1933 31 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1934 22 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1935 15 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1936 18 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1937 29 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1938 30 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1939 11 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1946 28 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1947 20 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1948 29 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1949 12 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1950 20 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1951 19 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1952 25 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1953 15 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1954 31 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1955 26 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1956 24 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1957 18 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1958 27 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1959 23 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1960 27 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1961 21 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1962 20 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1963 26 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1964 23 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1965 24 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1966 29 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1967 13 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1968 21 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1969 25 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1970 19 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1971 33 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1972 26 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1973 29 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1974 29 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1975 22 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1976 24 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1977 27 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1978 24 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1979 23 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1980 22 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1981 19 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1982 26 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1983 30 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1984 24 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1985 21 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1986 28 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1987 24 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1988 35 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1989 18 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1990 25 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1991 16 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1992 27 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1993 14 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1994 23 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1995 25 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1996 26 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1997 23 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 1998 25 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 1999 18 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 2000 28 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 2001 18 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 2002 41 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 2003 32 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 2004 48 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 2005 26 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 2006 31 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 2007 28 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 2008 41 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 2009 26 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 2010 45 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 2011 39 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 2012 45 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 2013 42 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 2014 40 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 2015 30 играчи / треньори
Шотландия Приятелски срещи 2016 44 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 2017 41 Играчи / Треньори
Шотландия Приятелски срещи 2018 44 Играчи / Треньори
Шотландия ЕВРО 1992 Швеция 21 играчи / треньори
Шотландия ЕВРО 1996 Англия 23 Играчи / Треньори
Шотландия Квалификации за ЕВРО 1966/1967 30 играчи / треньори
Шотландия Квалификации за ЕВРО 1970/1971 43 Играчи / Треньори
Шотландия Квалификации за ЕВРО 1974/1975 38 Играчи / Треньори
Шотландия Квалификации за ЕВРО 1978/1979 35 играчи / треньори
Шотландия Квалификации за ЕВРО 1982/1983 27 Играчи / Треньори
Шотландия Квалификации за ЕВРО 1986/1987 33 Играчи / Треньори
Шотландия Квалификации за ЕВРО 1990/1991 29 Играчи / Треньори
Шотландия Квалификации за ЕВРО 1994/1995 29 Играчи / Треньори
Шотландия Квалификации за ЕВРО 1998/1999 36 Играчи / Треньори
Шотландия Квалификации за ЕВРО 2002/2003 44 Играчи / Треньори
Шотландия Квалификации за ЕВРО 2006/2007 40 играчи / треньори
Шотландия Квалификации за ЕВРО 2010/2011 41 Играчи / Треньори
Шотландия Квалификации за ЕВРО 2014/2015 44 Играчи / Треньори
Шотландия EURO Квалификации 2019/2020 55 Играчи / Треньори
Шотландия Лига на нациите B 2020/2021 35 играчи / треньори
Шотландия Лига на нациите C 2018/2019 37 Играчи / Треньори