Спарта Прага »Исторически отряди

Спарта Прага »Исторически отрядиСпарта Прага Сезон 2020/2021 39 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2019/2020 34 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2018/2019 34 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2017/2018 31 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2016/2017 43 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2015/2016 32 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2014/2015 31 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2013/2014 28 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2012/2013 32 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2011/2012 36 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2010/2011 30 играчи / треньори
Спарта Прага Сезон 2009/2010 30 играчи / треньори
Спарта Прага Сезон 2008/2009 27 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2007/2008 28 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2006/2007 30 играчи / треньори
Спарта Прага Сезон 2005/2006 28 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2004/2005 29 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2003/2004 30 играчи / треньори
Спарта Прага Сезон 2002/2003 29 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2001/2002 34 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 2000/2001 31 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 1999/2000 29 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 1998/1999 24 играчи / треньори
Спарта Прага Сезон 1997/1998 26 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 1996/1997 27 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 1995/1996 26 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 1994/1995 25 играчи / треньори
Спарта Прага Сезон 1993/1994 22 Играчи / Треньори
Спарта Прага Сезон 1992/1993 20 играчи / треньори
Спарта Прага Сезон 1991/1992 20 играчи / треньори
Спарта Прага Сезон 1990/1991 23 Играчи / Треньори
TJ Спарта Прага Сезон 1989/1990 21 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1988/1989 17 Играчи / Треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1987/1988 20 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1986/1987 21 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1985/1986 19 Играчи / Треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1984/1985 19 Играчи / Треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1983/1984 21 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1982/1983 19 Играчи / Треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1981/1982 21 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1980/1981 17 Играчи / Треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1979/1980 18 Играчи / Треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1978/1979 20 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1977/1978 16 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1976/1977 19 Играчи / Треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1975/1976 16 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1974/1975 19 Играчи / Треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1973/1974 21 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1972/1973 23 Играчи / Треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1971/1972 25 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1970/1971 21 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1969/1970 24 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1968/1969 25 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1967/1968 26 Играчи / Треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1966/1967 24 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1965/1966 21 играчи / треньори
TJ Sparta CKD Прага Сезон 1964/1965 19 Играчи / Треньори
TJ Спартак Прага Соколово Сезон 1963/1964 17 Играчи / Треньори
TJ Спартак Прага Соколово Сезон 1962/1963 11 играчи / треньори
TJ Спартак Прага Соколово Сезон 1961/1962 7 играчи / треньори
TJ Спартак Прага Соколово Сезон 1960/1961 8 играчи / треньори
TJ Спартак Прага Соколово Сезон 1959/1960 9 Играчи / Треньори
TJ Спартак Прага Соколово Сезон 1958/1959 8 играчи / треньори
TJ Спартак Прага Соколово Сезон 1957/1958 9 Играчи / Треньори
TJ Спартак Прага Соколово Сезон 1956/1957 6 играчи / треньори
TJ Спартак Прага Соколово Сезон 1955/1956 10 играчи / треньори
TJ Спартак Прага Соколово Сезон 1954/1955 7 играчи / треньори
TJ Спартак Прага Соколово Сезон 1953/1954 10 играчи / треньори
TJ Спартак Прага Соколово Сезон 1952/1953 8 играчи / треньори
Спарта CKD Соколово Сезон 1951/1952 9 Играчи / Треньори
Спарта CKD Соколово Сезон 1950/1951 12 играчи / треньори
Соколското братство на Спарта Сезон 1949/1950 12 играчи / треньори
АС Спарта Бубенец Сезон 1948/1949 8 играчи / треньори
АС Спарта Бубенец Сезон 1947/1948 12 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1946/1947 10 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1945/1946 10 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1944/1945 10 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1943/1944 10 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1942/1943 10 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1941/1942 8 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1940/1941 9 Играчи / Треньори
AC Спарта Сезон 1939/1940 10 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1938/1939 12 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1937/1938 14 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1936/1937 10 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1935/1936 12 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1934/1935 11 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1933/1934 13 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1932/1933 12 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1931/1932 14 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1930/1931 16 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1929/1930 15 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1928/1929 9 Играчи / Треньори
AC Спарта Сезон 1927/1928 10 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1926/1927 10 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1925/1926 10 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1924/1925 4 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1923/1924 13 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1922/1923 11 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1921/1922 10 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1920/1921 4 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1919/1920 3 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1918/1919 2 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1917/1918 1 Играчи / Треньори
AC Спарта Сезон 1916/1917 1 Играчи / Треньори
AC Спарта Сезон 1915/1916 2 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1914/1915 2 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1913/1914 2 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1912/1913 2 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1911/1912 1 Играчи / Треньори
AC Спарта Сезон 1910/1911 1 Играчи / Треньори
AC Спарта Сезон 1909/1910 1 Играчи / Треньори
AC Спарта Сезон 1908/1909 1 Играчи / Треньори
AC Спарта Сезон 1907/1908 3 играчи / треньори
AC Спарта Сезон 1906/1907 2 играчи / треньори