UANL Tigres »Исторически отбориUANL Tigres »Исторически отбориUANL Tigres Сезон 2020/2021 28 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 2019/2020 29 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 2018/2019 34 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 2017/2018 32 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 2016/2017 35 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 2015/2016 34 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 2014/2015 36 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 2013/2014 30 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 2012/2013 32 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 2011/2012 35 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 2010/2011 33 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 2009/2010 32 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 2008/2009 45 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 2007/2008 35 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 2006/2007 31 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 2005/2006 37 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 2004/2005 31 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 2003/2004 29 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 2002/2003 25 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 2001/2002 25 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 2000/2001 24 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1999/2000 22 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 1998/1999 22 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 1997/1998 21 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1996/1997 17 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 1995/1996 16 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1994/1995 17 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 1993/1994 15 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1992/1993 15 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1991/1992 16 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1990/1991 19 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 1989/1990 14 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1988/1989 9 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 1987/1988 9 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 1986/1987 13 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1985/1986 7 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1984/1985 12 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1983/1984 9 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 1982/1983 10 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1981/1982 10 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1980/1981 10 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1979/1980 14 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1978/1979 13 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1977/1978 12 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1976/1977 8 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1975/1976 5 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1974/1975 5 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1973/1974 3 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1970/1971 1 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 1969/1970 2 играчи / треньори
UANL Tigres Сезон 1956/1957 1 Играчи / Треньори
UANL Tigres Сезон 1953/1954 1 Играчи / Треньори