Спортен университет

Спортен университет, Екип от ПеруСпортинг Кристал 20.12.2020 Спортен университет
Спортинг Кристал 1: 1 Спортен университет
Слайдшоу на Спортен университет
Първо 7. Кръгла 20.11.2020 ДА СЕ Спортинг Кристал Спортинг Кристал 2: 2 (1: 1)
Първо 8. Кръгла 24.11.2020 З. Карлос Щайн Карлос Щайн 0: 2 (0: 0)
Първо 9. Кръгла 30.11.2020 ДА СЕ Бинационални спортове Бинационални спортове 2: 0 (0: 0)
Първо Финал 17.12.2020 З. Спортинг Кристал Спортинг Кристал 1: 2 (0: 1)
Първо Финал 20.12.2020 ДА СЕ Спортинг Кристал Спортинг Кристал 1: 1 (0: 0)
Приспособления и резултати »